Van place to buy naar place to be

Van lege winkelstraten naar een levendige en groene binnenstad. Waar initiatieven van lokale helden zichtbaar worden en waar naast winkelen ruimte is voor wonen, leisure en ontmoeten. Vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners uit de stad worden actief betrokken bij de verandering in het gebied. Samen maken we morgen mooier. Zien wie kleur geven aan de binnenstad? Kijk dan hier.

Diversiteit met
Utrechts DNA

Aan de Steenweg, Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat, Achter Clarenburg, Zadelstraat en Vinkenburgstraat vestigen lokale (pop-up)winkels met Utrechts DNA die kleur geven aan de binnenstad. Het gebied transformeert zo steeds meer naar een diverse en duurzame plek, die meerdere bezoekdoelen dient en waar het plezierig is om te zijn.

Wekelijks ontstaan er nieuwe ideeën, initiatieven en projecten binnen Morgen Mooier Maken. Hier lichten we er enkele uit.

Tweedehandswinkel Benjamins

In de zomer opende de 27-jarige Jyoti zijn eerste pop-up winkel aan Steenweg 38. Een aantal maanden later, in november, opent Benjamins een vaste winkel aan de overkant op nummer 43. ‘Utrecht wordt echt ondergewaardeerd als winkelstad, terwijl het zo’n leuke stad is.' Bekijk hieronder de video over Morgen Mooier Maken en krijg een kijkje in zijn nieuwe toffe winkel!

Transformatie Steenweg

VastNed, pandeigenaar van Steenweg 31 en 33, maakt plannen voor 20 wooneenheden. Plan loopt door tot aan Oude Gracht 155/159. Aanvraag vergunning in voorbereiding.  Ook verschillende andere panden aan de Steenweg worden binnenkort verbouwd, er komen meerdere nieuwe woningen boven de winkelruimtes.

Resultaten

60

nieuwe initiatieven in 2022 op startinhethart.nl

40

tijdelijke initiatieven aan ruimte geholpen

9

structurele initiatieven aan ruimte geholpen

+25%

groei VCOC leden in 2022

40

leegstaande panden in december 2021

27

leegstaande panden in december 2022

13

transformatieprojecten wonen boven winkels bekend bij MMM partners (3 vergund, 9 in voorbereiding)

95

potentiële woningen boven winkels

Pijlers

Start in het Hart

Nieuwe Utrechtse ondernemers, kunstenaars en creatieve makers verrijken met hun vernieuwende initiatieven het straatbeeld en blazen de versomberde straten nieuw leven in. Denk aan nieuwe retailconcepten, kunstexposities, leisure en gezondheid, maar ook werk- en ontmoetingsplekken. Bij het centrale loket, georganiseerd door het CMU en gemeente Utrecht, kunnen starters advies inwinnen over hun businessplan, vergunningen en de verbinding met makelaars en vastgoedeigenaren. Zo geeft Kilo Kilo Vintage, na het ontvangen van de subsidie, de Steenweg een nieuwe impuls met hun creatieve en duurzame missie. Naast de verkoop van vintagekleding, geven ze (jonge) kunstenaars een podium in de winkel en organiseren ze circulaire kledingevents. Een mooi voorbeeld van een ondernemer die de binnenstad kleur geeft.

Vastgoedtransformatie

Wonen en werken op onbenutte verdiepingen boven de winkels biedt pandeigenaren vele kansen en maakt het gebied vitaal en weerbaar. De benodigde kennis voor een succesvolle transformatie wordt gedeeld onder pandeigenaren op pand- en blokniveau. Een gemeentelijk caseteam behandelt op integrale wijze vergunningaanvragen voor de transformatie van panden ter bevordering van het proces. Waar mogelijk versterken de samenwerkende partners het gebied met collectieve voorzieningen zoals fietsstallingen en het ophalen van afval. Ten slotte biedt de gemeente Utrecht pandeigenaren een regeling voor haalbaarheidsstudies voor transformatieplannen.

Openbare ruimte

Een groene straat is prettig om te wonen, te werken, te ontmoeten en te winkelen. Met als doel om van het focusgebied een aantrekkelijke verblijfsplek te maken voor iedereen. We gaan de Steenweg binnenkort vergroenen. De middelen zijn beschikbaar en we stemmen dit af met direct betrokkenen.

Tijdlijn

Januari - april 2021
Plan van Aanpak focusgebied gereed

Loket Start in het Hart geopend

Loket Start in het Hart geopend

Mei - juni 2021
Partners tekenen samenwerkingsovereenkomst

HKU studenten organiseren expositie Take Space aan de Steenweg, de gemeente lanceert de stimuleringsregeling Morgen Mooier Maken, CMU en VCOC organiseren een kennissessie over huurrecht en transformatie

HKU studenten organiseren expositie Take Space aan de Steenweg, de gemeente lanceert de stimuleringsregeling Morgen Mooier Maken, CMU en VCOC organiseren een kennissessie over huurrecht en transformatie

Juli - september 2021
Reuring in de Straten

Culturele pop-up winkel Uitalage gestart, eerste vijf plannen bekend voor wonen boven winkels

Culturele pop-up winkel Uitalage gestart, eerste vijf plannen bekend voor wonen boven winkels

Oktober 2021
Gemeente past subsidieregeling aan

Subsidieregeling wonen boven winkels aangepast voor winkels van 100 m2, gemeente Utrecht organiseert bijeenkomst voor bespreking transformatieplannen

Subsidieregeling wonen boven winkels aangepast voor winkels van 100 m2, gemeente Utrecht organiseert bijeenkomst voor bespreking transformatieplannen

November - december 2021
Aantal transformatieplannen groeit naar tien

Gemeente Utrecht organiseert bijeenkomst voor bespreking transformatieplannen, nieuwe initiatiefnemers openen hun deuren, Stichting Journallab, RTV Utrecht, DUIC, Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland presenteren hun plan ‘Nieuws in de etalage’

Gemeente Utrecht organiseert bijeenkomst voor bespreking transformatieplannen, nieuwe initiatiefnemers openen hun deuren, Stichting Journallab, RTV Utrecht, DUIC, Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland presenteren hun plan ‘Nieuws in de etalage’

Januari - juni 2022
Start in het hart bewijst zijn kracht

Helaas startte het jaar in een mineur met een lockdown. Start in het hart wordt desondanks in de winter gevonden door 30 nieuwe initiatiefnemers. Gemeente Utrecht honoreert 4 initiatieven van ondernemers met plannen voor nieuwe concepten in het focusgebied waaronder STILL, Schering en Inslag en Atay Theewinkel openen hun deuren. Gemeente Utrecht, VCOC en CMU starten een verkenning voor Achter Clarenburg dat een nieuwe impuls en leven verdient. Twee transformatieprojecten werden vergund, drie eigenaren hebben een vergunningaanvraag in voorbereiding, er lopen twee indicatie-aanvragen en vijf eigenaren in het focusgebied zijn met hun vastgoed in planvorming voor transformatieprojecten.

Helaas startte het jaar in een mineur met een lockdown. Start in het hart wordt desondanks in de winter gevonden door 30 nieuwe initiatiefnemers. Gemeente Utrecht honoreert 4 initiatieven van ondernemers met plannen voor nieuwe concepten in het focusgebied waaronder STILL, Schering en Inslag en Atay Theewinkel openen hun deuren. Gemeente Utrecht, VCOC en CMU starten een verkenning voor Achter Clarenburg dat een nieuwe impuls en leven verdient. Twee transformatieprojecten werden vergund, drie eigenaren hebben een vergunningaanvraag in voorbereiding, er lopen twee indicatie-aanvragen en vijf eigenaren in het focusgebied zijn met hun vastgoed in planvorming voor transformatieprojecten.

Juli - December 2022
Morgen Mooier Maken huurt pand Steenweg 26

Voor een halfjaar wordt het pand aan Steenweg 26 vanuit Morgen Mooier Maken beschikbaar gesteld aan ondernemers en kunstenaars om een pop-up winkel te openen. Zo greep Esther Veereschild van Graublau deze kans met beide handen aan en volgde na haar Jim en Jurren van Like Charlie en exposeerden jonge kunstenaars in het pand tijdens Springplank Kunstroute.

Voor een halfjaar wordt het pand aan Steenweg 26 vanuit Morgen Mooier Maken beschikbaar gesteld aan ondernemers en kunstenaars om een pop-up winkel te openen. Zo greep Esther Veereschild van Graublau deze kans met beide handen aan en volgde na haar Jim en Jurren van Like Charlie en exposeerden jonge kunstenaars in het pand tijdens Springplank Kunstroute.

December 2022
Opening 'HUB Utrecht' Achter Clarenburg

In een oud winkelpand in Achter Clarenburg vestigen de redactie van De Utrechtse Internet Courant (DUIC), RTV Utrecht en studenten van de HU zich samen om aan lokale journalistiek te werken. Mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Morgen Mooier Maken.

In een oud winkelpand in Achter Clarenburg vestigen de redactie van De Utrechtse Internet Courant (DUIC), RTV Utrecht en studenten van de HU zich samen om aan lokale journalistiek te werken. Mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Morgen Mooier Maken.

Q1 2023
Groene bankjes op de Steenweg

Permanent of tijdelijk. Naast levendige panden en bewoning boven winkels, speelt ook de omgeving een grote rol in de uitstraling en het uiteindelijke morgen mooier maken. In dat kader is de Steenweg nu prachtige banken én groen rijker.

Permanent of tijdelijk. Naast levendige panden en bewoning boven winkels, speelt ook de omgeving een grote rol in de uitstraling en het uiteindelijke morgen mooier maken. In dat kader is de Steenweg nu prachtige banken én groen rijker.